oferta

Cztery filary zarządzania!

 Do zarządzania nieruchomościami komercyjnymi podchodzimy kompleksowo. Oznacza to, że oferujemy usługi, które obejmują wszystkie aspekty związane z funkcjonowaniem obiektów. Mamy na względzie zarówno kwestie formalne, prawne i finansowe, jak i te związane z komfortem najemców. Oferujemy:


  • zarządzanie umowami najmu - wystawiamy faktury najmu, rozliczamy zaliczki na koszty wspólne, windykujemy należności, obsługujemy rotację najmu i utrzymujemy bieżący kontakt z najemcami w kwestiach formalnych;
  • zarządzanie substancją nieruchomości - nadzorujemy usługi infrastruktury, obsługę techniczną, realizację dostaw mediów, realizację inspekcji budowlanych i innychczynności wynkających z prawa, prowadzimy i archiwizujemy dokumentację nieruchomości;
  • zarządzanie relacjami z otoczeniem - w imieniu właściciela kontaktujemy się z urzędami, władzami lokalnymi, prowadzimy sprawy ubezpieczeniowe oraz marketing nieruchomości;
  • zarządzanie relacjami z właścicielem - jesteśmy pośrednikiem między właścicielem a najemcami, na bieżąco raportujemy o stanie budżetu nieruchomości, podpowiadamy jak rozwinąć jej potencjał, reprezentujemy właściciela w ramach pełnomocnictwa;

Nowoczesne zarządzanie!

W trosce o przejrzystość wszelkich kwestii związanych z administrowaniem budynku, korzystamy z innowacyjnego oprogramowania komputerowego. System NOVO daje nam i naszym Klientom możliwość monitorowania online:

  • stanu komercjalizacji obiektu
  • wykonanie budżetu
  • rozliczanie zaliczek
  • windykację należności
  • wszystkie inne kwestie związane z funkcjonowaniem obiektu.
Dzięki temu, nasi Klienci stale mają wgląd w stan swojej nieruchomości, a co za tym idzie - pewność, że funkcjonuje ona poprawnie, a nasze działania są prowadzone efektywnie.


Jeśli chodzi o obiekty komercyjne, możemy zaoferować administrowanie nieruchomościami zarówno w zakresie pojedyńczego budynku, jak i całego portfela nieruchomości. Wsparcie oferujemy przede wszystkim dla budynków usytuowanych w województwie mazowieckim, łódzkim.